O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (1) :
Uporaba od: 23.12.2017
Uporaba do: 21.12.2018
Datum vpisa: 19.02.2018

Posebnost glede uporabe po končni določbi 3. člena Pravilnika (UL RS, št. 75/17) - novi podkonto 710318 se začne uporabljati s 1. januarjem 2018.

Priloga 1 - Enotni kontni načrt.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 9
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 25.12.2019 [!] 15.01.2020
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (neuradno prečiščeno besedilo) 28.12.2019 15.01.2020
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 20.12.2019
Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti ('M-obrazci' - neuradno prečiščeno besedilo) 01.02.2020 10.12.2019
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 24.04.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 9