O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 15.02.2018
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od prodaje proizvodov - prodajna cena vključuje vgraditev/montažo

Opis primera

SI je kupcu prodal proizvode-okna in vrata v skupni neto vrednosti (vrednost brez DDV) 5.000 € z rokom plačila 30 dni od dneva izdaje računa. Prodajna cena je vključevala tudi montažo v neto vrednosti (vrednost brez DDV) 500 €. Stroškovna vrednost prodanih proizvodov je znašala 3.000 €.

Varianta A:

 • kupec je SI-2,
 • odprema proizvodov iz skladišča SI 27. maja, dostava h kupcu/na kraj montaže 27. maja, montaža in pregled del s strani kupca 30. maja,
 • račun je izdan 1. junija,
 • proizvodi so vgrajeni v Sloveniji; DDV se obračuna v Sloveniji; DDV stopnja 22%; plačnik DDV je SI-2 na podlagi alineje a) 76.a člena ZDDV-1.

Varianta B:

 • kupec je fizična oseba-FO iz Slovenije,
 • odprema proizvodov iz skladišča SI 27. maja, dostava h kupcu/na kraj montaže 27. maja, montaža in pregled del s strani kupca 30. maja,
 • račun je izdan 1. junija,
 • proizvodi so vgrajeni v Sloveniji; DDV se obračuna v Sloveniji; DDV stopnja 22%; plačnik DDV je SI na podlagi 1. točke 1. odstavka 76. člena ZDDV-1.

Varianta C:

 • kupec je fizična oseba-FO iz druge države članice EU,
 • odprema proizvodov iz skladišča SI 27. maja, dostava h kupcu/na kraj montaže 28. maja, montaža in pregled del strani kupca 30. maja,
 • račun je izdan 1. junija,
 • proizvodi so vgrajeni v drugi državi članici EU; DDV se obračuna v drugi državi članici EU; (tuja) DDV stopnja 25%; plačnik DDV je SI skladno z določili DDV zakonodaje druge države članice.

Druga izhodišča in predpostavke:

 • SI in SI-2 obračunavata DDV za davčno obdobje koledarskega meseca.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 45
Naslov Datum vpisa
TERJATVE / PRIHODKI - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - znižanje kupnine zaradi stvarne napake 11.10.2018
PRIHODKI, DOLGOVI - Finančne storitve obdavčene z davkom na finančne storitve (DFS) - merjenje prihodkov iz opravljanja storitev in pripoznanje dolga za DFS 20.06.2018
PRIHODKI - Prihodki od prodaje blaga - prodajna akcija »Ob nakupu treh artiklov je najcenejši brezplačen« 17.05.2018
PRIHODKI - Kuponi za popust pri nakupu blaga oz. storitev v prihodnosti – kuponi dani v sklopu prodajnega posla, unovčljivi pri izdajatelju kupona 15.05.2018
PRIHODKI - Kuponi za popust pri nakupu blaga oz. storitev v prihodnosti – kuponi dani neodvisno od prodajnega posla, unovčljivi pri izdajatelju kupona 10.05.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 45