O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (1) :
Uporaba od: 01.01.2017
Uporaba do:
Datum vpisa: 09.02.2018

Uporabljati se začne pri revidiranju računovodskih izkazov in pregledu letnih poročil bank in hranilnic za leto 2017.

Priloga - Zgled revizorjevega poročila o dejanskih ugotovitvah, povezanih z izpolnjevanjem pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 52
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pojasnilo 1 - Podrobnejša vsebina pisnega poročila pooblaščenega ocenjevalca 13.08.2018 25.07.2018
Slovenski poslovnofinančni standard 8 - Ocenjevanje vrednosti za računovodsko poročanje 01.09.2018 23.07.2018
Slovenski poslovnofinančni standard 3 - Ocenjevanje vrednosti strojev in opreme ter ostalih premičnin 01.09.2018 20.07.2018
Slovenski poslovnofinančni standard 2 - Ocenjevanje vrednosti pravic na nepremičninah 01.09.2018 19.07.2018
Slovenski poslovnofinančni standard 1 - Ocenjevanje vrednosti podjetij 01.09.2018 16.07.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 52