O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (1) :
Uporaba od: 01.01.2017
Uporaba do:
Datum vpisa: 09.02.2018

Uporabljati se začne pri revidiranju računovodskih izkazov in pregledu letnih poročil bank in hranilnic za leto 2017.

Priloga - Zgled revizorjevega poročila o dejanskih ugotovitvah, povezanih z izpolnjevanjem pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 50
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri inštitutu ter načinu vodenja seznamov aktivnih imetnikov nazivov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 25.01.2018 12.02.2018
Stališče 2 - Pregled poročila o odnosih do povezanih družb 06.04.2016 27.09.2017
Hierarhija revidiranja informacijskih sistemov (neuradno prečiščeno besedilo) 25.04.2015 27.09.2017
Hierarhija pravil ocenjevanja vrednosti (neuradno prečiščeno besedilo) 10.01.2015 27.09.2017
Pravilnik o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin (neuradno prečiščeno besedilo) 21.10.2014 27.09.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 50