O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 30.01.2018
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

ODHODKI - Finančni odhodki - obresti od nepravočasno plačanih dajatev

Opis primera

SI je v letu L dajatve - akontacija dohodnine in obvezni prispevki za socialno varnost za zaposlene delavce, DDV po obračunu, akontacija davka od dohodkov pravnih oseb - nekajkrat plačal nepravočasno (z zamudo), zato mu je davčni organ-FURS obračunal zamudne obresti. Po poteku poslovnega leta je z vpogledom v eKartico ugotovil, da mu je FURS v letu L obračunal za 60,20 € zamudnih obresti, od tega:

  • 11 € za akontacijo dohodnine (eKartica CA40),
  • 0,10 € za prispevke zaposlovanje (eKartica CA42),
  • 0,10 € za prispevke starševsko varstvo (eKartica CA43),
  • 22 € za prispevke pokojninsko in invalidsko zavarovanje (eKartica CA44),
  • 12 € za prispevke zdravstveno varstvo(eKartica CA45),
  • 10 € za DDV (eKartica CA62),
  • 5 € za DDPO  (eKartica CA80).

 SI spremlja obveznosti za dajatve v poslovnih knjigah tako:

  • akontacijo dohodnine in prispevke na analitičnih kontih v skupini 26 po sistematiki pogodbenih računov-CA, ki jih FURS uporablja na eKartica,
  • DDV po obračunu na kontu 26099,
  • DDPO na kontu 2640.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 22
Naslov Datum vpisa
PRIHODKI, ODHODKI - Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje – prikaz v izkazu poslovnega izida po različici I in knjiženje v poslovne knjige 20.02.2018
ODHODKI - Poslovni odhodki / Drugi stroški - nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 13.02.2018
ODHODKI - Finančni odhodki - Odhodki iz posojil - posojilo dobljeno pri banki v tujini - obresti, ki podlegajo obračunu in plačilu davčnega odtegljaja DDPO – posojilna pogodba s klavzulo brutenja 07.02.2018
ODHODKI - Finančni odhodki - Odhodki iz posojil - posojilo dobljeno pri fizični osebi v državi 06.02.2018
ODHODKI - Finančni odhodki - Odhodki iz posojil - posojilo dobljeno pri banki v državi 01.02.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 22