O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 04.01.2018
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

ODHODKI - Prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi z zalogami – zaloge proizvodov in trgovskega blaga

Opis primera

SI opravlja proizvajalno in trgovsko dejavnost. Pri letnem popisu zalog je ugotovil:

 • 10 kosov proizvoda P je poškodovanih, zato jih ne bo možno prodati po redni prodajni ceni,
 • trgovsko blago T1 je iz vidika prodaje zastarelo (se več ne prodaja dobro - nekurantno blago),
 • pri trgovskem blagu T2 je prišlo do znižanja tržnih cen.

SI je potrebo po prevrednotenju zaloge proizvoda P ter trgovskega blaga T1 in T2  presodil na podlagi naslednjih podatkov:

> Proizvod P

 • metoda za vrednotenje zmanjšanja količine:  zaporedne cene (FIFO)
 • stanje zaloge:  količina 50 / knjigovodska vrednost 2.590 € (5 kos a 50 € + 45 kos a 52 €)
 • čista iztržljiva cena za nepoškodovane kose:  70 €/kos
 • čista iztržljiva cena za poškodovane kose:  35 €/kos

> Trgovsko blago T1

 • metoda za vrednotenje zmanjšanja količine:  zaporedne cene (FIFO)
 • stanje zaloge:  količina 100 / knjigovodska vrednost 500 € (100 kos a 5 €)
 • čista iztržljiva cena:  2 €/kos

> Trgovsko blago T2

 • metoda za vrednotenje zmanjšanja količine:  zaporedne cene (FIFO)
 • stanje zaloge:  količina 1.000 / knjigovodska vrednost 1.200 € (900 kos a 10 € + 100 kos a 8 €)
 • čista iztržljiva cena:  11 €/kos

Ugotovitve SI glede potrebe po prevrednotenju zalog so bile:

 • prevrednotenje proizvodov P:  nepoškodovani kosi - ne (čista iztržljiva vrednost je večja od knjigovodske vrednosti); poškodovani kosi - da (čista iztržljiva vrednost je manjša od knjigovodske vrednosti),
 • prevrednotenje trgovskega blaga T1:  da (čista iztržljiva vrednost je manjša od knjigovodske vrednosti),
 • prevrednotenje trgovskega blaga T2:  ne (čista iztržljiva vrednost je večja od knjigovodske vrednosti).

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 25
Naslov Datum vpisa
TERJATVE / ODHODKI (drugi stroški) - Vračilo letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu 25.10.2018
ODHODKI - Poslovni odhodki / Drugi stroški – štipendija dijaku ali študentu - kadrovska štipendija 10.07.2018
ODHODKI - Poslovni odhodki / Drugi stroški – plačilo dijaku oz. študentu za obvezno praktično delo 22.06.2018
PRIHODKI, ODHODKI - Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje – prikaz v izkazu poslovnega izida po različici I in knjiženje v poslovne knjige 20.02.2018
ODHODKI - Poslovni odhodki / Drugi stroški - nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 13.02.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 25