O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 28.12.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

ČASOVNE RAZMEJITVE - Dolgoročne aktivne časovne razmejitve - poraba sredstev rezervnega sklada

Opis primera

SI je etažni lastnik poslovnega prostora. Na podlagi poziva oz. obračuna upravnika etažne lastnine opravlja plačila v rezervni sklad v znesku 50 € na mesec. Upravnik zaračunava prispevek v rezervni sklad tekočega meseca v tekočem mesecu. Do vključno meseca oktobra leta L je SI v rezervni sklad vplačal 2.400 €.  SI je v mesecu oktobru L od upravnika prejel obračun vzdrževalnih del, iz katerega je bilo razvidno:

  • na zgradbi so bila v septembru leta L opravljena vzdrževalna dela v skupnem znesku 10.000 € + DDV po davčni stopnji 22%,
  • delež etažnega lastnika SI v skupnem znesku vzdrževalnih del znaša 1.000 € + DDV po davčni stopnja 22%, in
  • plačilo vzdrževalnih del bremeni sredstva rezervnega sklada.

Druga izhodišča in predpostavke:

  • opravljena vzdrževalna dela predstavljajo strošek obračunskega obdobja.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 12
Naslov Datum vpisa
STROŠKI STORITEV, ČASOVNE RAZMEJITVE – Menjava in skladiščenje letnih oz. zimskih pnevmatik 23.11.2018
ČASOVNE RAZMEJITVE - Pasivne časovne razmejitve – prejete državne podpore - vračilo podpore zaradi neizpolnjevanja pogojev za prejem 20.09.2018
ČASOVNE RAZMEJITVE - Pasivne časovne razmejitve – odloženi prihodki iz naslova prejetih državnih podpor – subvencija za zaposlitev brezposelne osebe 06.09.2018
ČASOVNE RAZMEJITVE - Aktivne časovne razmejitve – Vrednotnice – Poštne znamke 17.04.2018
ČASOVNE RAZMEJITVE - Dolgoročne aktivne časovne razmejitve - vplačila v rezervni sklad 26.12.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 12