O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 27.11.2009
Uporaba do: 05.07.2019
Datum vpisa: 26.09.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 59
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Kodeks etičnih načel za ocenjevalce vrednosti 12.12.2012 26.09.2017
Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti (neuradno prečiščeno besedilo) 27.03.2012 06.03.2019 26.09.2017
Pravilnik o pogojih za uvrščanje na seznam aktivnih računovodij 06.09.2012 26.09.2017
Pravilnik o pogojih za uvrščanje na sezname aktivnih preizkušenih imetnikov strokovnega naziva iz člena 9/II-7. ZRev-2 27.03.2012 26.09.2017
Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike (neuradno prečiščeno besedilo) 06.01.2012 26.09.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 59