O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 27.11.2009
Uporaba do: 05.07.2019
Datum vpisa: 26.09.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 59
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Stališče 1 - Zunanje opravljanje notranjerevizijske dejavnosti 23.05.2011 09.04.2019 26.09.2017
Stališče 14 - Revizorjevo poročanje v primeru neskladnosti predpisov z okvirom računovodskega poročanja 09.04.2011 26.09.2017
Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja (neuradno prečiščeno besedilo) 19.02.2011 26.09.2017
Stališče 15 - Odstavek o poudarjanju zadeve v revizorjevem poročilu o računovodskih izkazih za leto 2011 01.01.2011 [!] 26.09.2017
Stališče 16 - Revidiranje vrednotenja stvarnih vložkov oziroma finančnih naložb obvladujoče družbe v odvisne družbe, katerih edina lastnica je obvladujoča družba 01.01.2011 [!] 26.09.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 59