O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 27.11.2009
Uporaba do: 05.07.2019
Datum vpisa: 26.09.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 13
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri inštitutu ter načinu vodenja seznamov aktivnih imetnikov nazivov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 25.01.2018 11.07.2019 12.02.2018
Navodilo 1 - Ocenjevanje vrednosti pravic na nepremičninah za zavarovano posojanje ter sestava, vsebina in oblika poročila o oceni vrednosti 15.03.2014 26.09.2017 27.09.2017
Slovenski poslovnofinančni standard 6 - Način izvajanja Uredbe o izvajanju ukrepov za stabilnost bank (Uradni list RS, št. 22/13) 19.12.2013 09.06.2018 27.09.2017
Pojasnilo 1 - Podrobnejša vsebina pisnega poročila pooblaščenega ocenjevalca 18.12.2013 12.08.2018 27.09.2017
Hierarhija pravil revidiranja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 23.02.2013 05.07.2019 27.09.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 13